Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MEMENTO ADY

2015.06.11

Az első újkori világégés idején születtek ezek a sorok Ady tollából:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAI PRÓFÉTA ÁTKA

»...A föld rakva vérnek ítéletivel, és a város rakva álnoksággal...
Békességet keresnek, de nem lészen. Egy romlás a másikra jő...« Ezékiel próféta 7.

“Alázottnál jobban alázva
Vizsgálom szivem, izmom, kedvem:
Hol a próféta őrült láza,
Mely fölőrjöng, tombol az Égre?
Hát már az átkoknak is vége?

Úgy szakadtunk be a Pokolba,
Mintha korbácsra s téritésre
Dühünk, hangunk sohse lett volna?
Öldöklő angyalai az Úrnak
Soha így meg nem öltek Multat.
Már nem tudjuk, mit veszitettünk,
Nem gyilkol új vesztések gondja,
Dermedett álom minden tettünk
S minden álmunk egy dermedett tett:
S vagyunk ördögnél esettebbek.

Már csúfja minden állatoknak
Isten híres sarja, az Ember
S a próféták is csak makognak.
Még mélyebb Pokol, még több Nincsen: -
Ezt add, Híres, ezt add, Te Isten.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mindennek rendelt ideje van - ez alól senki földi halandó kedvéért nincs kivétel. Ady kérése is úgy tűnik csak mostanság talál általános meghallgatásra – jobban mondva: válik időszerűvé -, köszönhetően a harcosan fejlődő globalizmusnak.
“E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.” (Jel. 9,18) Mármint a tűzfegyverek torkából.

Mindennek van előnye, hátránya. Az emberirtás csak így érhette el azt a fokot, ami már a minőségi változást generálhatja.

Itt a ma is aktuális lista az 1590-es Károli fordítás alapján (5Moz.27,15-26)

(a ki olvassa, értse meg):

 • “Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!
 • Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!
 • Átkozott, a ki meg nem tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!”

Amikor már minden átkot magunkra vontunk, akkor talán a maradék kezdje el már végre áldani Izrael fiait (az igazikat!), mivel nekik köszönhetően ma olvashatjuk és tudhatjuk,hogy hol rontottuk el – bevor es zu spät ist!

Az átkokat feloldani csak így lehet… nem átkozódással:

“Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott. ”

És mondja az egész nép: Ámen!