Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Itt egy kb. 3000 éves hagyaték Zarathusztra (görögösen Zoroaszter) "tollából":

2011.08.28

ZEND AVESZTA 32.Jasna (Aveszta=törvény, Zend aveszta= zend nyelven írt törvény)


SZENT vágyódással eltelve
állunk itt előtted,
egybeforrt érzéseinkkel: úr és szolga.
A Te tanúbizonyságod akarunk lenni, óh Isten,
szent nevedet híva szünet-szüntelenül,
tiszta csengése hogy áthangozzon
minden hangzavaron túl!


2. Isten teremte a szellemet,
s beléje oltva a szent igazságot,
melynek mivolta a szabad, egyéni cselekvés,
aminek érett gyümölcse:
a jámbor, csendes élet.
És én ebben a csendben veletek,
nálatok fogok lakozni.
Ezt mondja az Isten.


3. Önzés által vezetve,
ti gonosznak szellemei,
és hazug prófétáik
s közöttük különösebben: te kétszínű hazugság,
miattatok sir
s terheteket nyögi
mind az egész világ.


4. Hatalmatok a hízelgő beszéd
s a kellemetes szó,
melybe az embereket beleringatjátok,
hogy minden más munkára
unottan fáradtak lesznek—
s felednek Istent
és kötelességet.


5. Hát életnek nevezitek ti ezt?
Ez élet elmultával
a halálban kezdődik az igazi élet,
s ti a mulandó miatt
az örökkévalótól fosztjátok meg őket!
De hát ha így akarja a gonosz
és megsemmisítő szándéka ellen
ti semmit sem tesztek.


6. Ezer úton leselkedik rátok a rossz,
és utait, Isten csak Te ismered.
De ha egykor vége lesz a harcnak,
melyet a jó viv a gonoszsággal,
hogy mi volt a helyes dolog,
kiviláglik akkor.


7. Embereknek még a legbölcsebbje sem tudja,
hol és hogy merre igazodjon.
Kiki módja szerint,
leéli életét, —
de a véget ember nem,
azt csak a jó Isten tudja.


8. Ki maradhat ugyan menten
valamelyes bűntől?
Még a legszentebb sem. —
Vivahvant fiának,
Yimának esete,
aki máskülönben igaz becsülettel
állotta meg helyét,
nem ezt bizonyítja? --------------------------
Óh hogyan is reméljem én, magam tisztaságát?


9. Óh Isten, te tudhatod csak,
hogy mi legyen a helyes.
Én csak annyit tudok,
hogy minden tan és minden tanitás
lelkem súlyként nyomja
s közöttük el nem igazodom
s csak újabb vágyódással
ölöm a lelkemet
és segedelmedért,
megváltatásomért kiáltozok.


10. Azért mondom, hogy eretnek az,
aki lerontja
az én mélységes és igaz érzetemet,
aki felmorzsolni akarja a földet,
aki útjába áll annak,
hogy vágyódó szívvel
az egekbe lássak. —
Ki az okosságot ravaszsággá tette,
aki a földi jót nevezi csak célnak
s letöri menten azt, aki más dologra,
aki valamivel még többre is vágyik.


11. Hogy fentarthassák földi életüket,
dolgoznak-e valjon?
Ők jól élnek, igen, mások rovására,
megfosztva azokat földi dolgaiktól, —
s könnyű életükkel
másokat is erre csábítanak.


12. Szorongó lelkükből az összes próféták,
amiként most én is, nem így kiáltanak?
S nem ugyanaz volt-e az ő szent haragjuk
ama csoport ellen,
mely saját törvényekkel,
mint ragadozó sas, csapott a földekre, —
magának tartván meg,
jogtalanul jogot formálva reája.


13. Napjaink hazug királya, Gruhma is,
ilyen törvény szerint járt el.
A rideg önzésnek szolgája ő ezzel,
gonosz gonoszságát olyanabbá téve,
s kegyetlen gyilkosa
minden jóra való, igaz törekvésnek.
Húsunkon hizva,
kénye kedvét, kik ellene szólunk,
gyalázó szavakkal
mi rajtunk tölti ki.
*
14. Maradjon csak, amilyen, olyannak;
elég büntetés ez már az ő számára,
Csak mi vigyázzunk aztán,
hatalma mégis, hogy túlon-túl ne érjen.
— Láthatjátok ebből, hogy végeredményében
hova is vezet az ilyen cselekedet.
És ez a példa, hiszem,
megóv benneteket hasonló esettől.
------------------------------------------
Igen, mely táplál titeket,
legyen szabad a föld,
s ne legyen prédája
őrjöngő zsarnokok
kiválasztottjának.


15. Papok s nemes urak,
önző életüket szűk korláttal védik,
de amelyen áttör a bennünk lakozó
és meg nem alkuvó
győzedelmes élet.
Mert a mi életünk több evés-ivásnál:
a földek és egekig ható
igazi buzgalom annak éltetője.


16. Isten a mi erőségünk,
Ki állhat ellene néki? (lásd Rákóczi címer, ill.Róm. 8,31!!)
Szent törekvésimben
légy óh segedelmem,
én édes Istenem, —
ne hagyjál el engem!
Te tudod, miért száll folyton ég felé imám, —
Te tudod óh Uram,
a szegény, szegény embereket,
hogy oly igen szeretem.


(Fordította: Zajti Ferenc,1916)