Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FÉL-ELEM

2019.06.17

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.
(Luk. 21,25-26)

Aki fél, az csak fél tudással bír, leginkább fél ismereteinek hiányosságai miatt - az ismeretlentől. Ez még nem is volna végzetes hiba, hisz ki látja hogy mi mozgatja a látható anyagot? 

Már Hérakleitosz így írt 2500 évvel ezelőtt:

„A világban minden a Logosznak (Rendnek) megfelelően történik, az emberek mégis úgy viselkednek, mintha sohasem vették volna ezt észre” .
Számára a Logosz “az emberi ésszel felismerhető és örök világrend forrása.”

Ha egységben gondolkodunk, akkor azt a bizonyos mozgatót tekinthetjük a teljesség másik felének. Hisz ezek az ’erők’ az univerzumon belül léteznek és hatnak. A gond ott kezdődik, amikor az emberek nem is vesznek tudomást a láthatatlan mozgató-ról. Ezeken nem segít a Higgs-bozon sem, mivel az sem válaszol erre a kérdésre. És akkor még bele se mentünk a kezdet és a vég “ösrobbanásaiba”. Elég nekünk a magunk baja.

“Az erkölcstelenség pusztulásba taszított nagy birodalmakat… Bár az Ószövetséget elsősorban erkölcsi alapelvekről szóló könyvnek tartják, zavarba ejtő, hogy a modern régészeti és geológiai felfedezések megerősítik azt a természeti és történeti hátteret, melyben Szodoma és Gomora elképesztő története valóban megeshetett.”
(https://femina.hu/terasz/4_erdekes_teny_bibliai_varosok/ )

Én nem félek az erkölcstelenség újkori terjedése miatt. Ezt a mostani hatalmon trónoló társaságot is az dönti majd romba. Nincs új a Nap alatt. Ma megtörténik újra az, amiről már majd’ elfeledkeztünk – csak a sokasodás és szaporodás következtében most sokkal nagyobb tömegeket érint.

A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, [1 Móz. 4,11.  3 Móz. 26,15.] a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.

Ezért átok emészti meg [3 Móz. 26,14-16.  5 Móz. 28,15-68.  Jer. 11,3. 4.] a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg
(Ésa. 24,5-6)

Vegyük észre: az átok nem ered másból, mint az örök törvények megszegéséből! Vagyis nem okolhatunk és hibáztathatunk másokat, valami fátumot, sanyarú sorsunkért!

Felfoghatatlan és beláthatatlan hogy a fizikai világban megjelenő klímakatasztrófa is az erkölcsi állapotok következménye! Ezért figyelmeztettek elődeink, tudták, hogy a folyamat igen lassú, és amikor észleljük akkor már a következmények elkerülhetetlenek… “kevés ember marad meg” – bíztatónak ennyit üzennek, tehát nem halunk ki teljesen. Hírmondónak marad párezer, akik már másképp szervezik ezután a társadalmat – remélhetőleg nem bízva a közügyeket szószaporító élősködő egoistákra és provokátoraikra…

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

bogozy@freemail.hu

(bögözy, 2019.06.18 10:19)

Van anyag, és energia a rájuk vonatkozó törvényekkel. Legfőképp a termodinamika II. Viszont van egy harmadik tényező, az alkotó INTELLIGENCIA, amely képes az anyagot és energiát a termodinamika II. vastörvénye ellenében, magasabb rendű ÉLŐ szerkezetekbe szervezni, anyagot és energiát. Ráadásul az élet, képes az evolúció rendszerében, önvezérlő, automatizmusok révén működni. alkalmazkodni a környezethez. Kétkedőknek mondom, intelligencia nélkül próbáljanak meg valami használható terméket alkotni. Pl. Az erdőben vak, össze-vissza csapkodás a baltával, vagy okos értelemmel irányított balta, épületfát farag. :)

Re: bogozy@freemail.hu

(Vaszil, 2019.06.18 22:07)

Evidens, hogy a magára hagyott rendszer entrópianövekedése bizonyíték egy állandó RENDező jelenlétére egy olyan univerzumban ahol élet virul és létezik... Ez nem lehet vitás, már Hérakleitosz így írt 2500 évvel ezelőtt: „A világban minden a Logosznak (Rendnek) megfelelően történik, az emberek mégis úgy viselkednek, mintha sohasem vették volna ezt észre”. Számára a Logosz “az emberi ésszel felismerhető és örök világrend forrása.”
Nevezhetjük ezt a Rendet fenntartó "valamit" Logosznak, Istennek, Evolúciónak bárminek, lényegében ugyanarról beszélünk.
Ami közelebb visz a valóság képletéhez az az, ha úgy fogjuk fel hogy a látható és tapasztalható fizikai-kémiai (anyagi) valóság mint "hardver" mögött lennie kell az őt működtető láthatatlan "szoftvernek". Ez a felfogás a mai kornak jobban megfelel...
Ami viszont felfoghatatlan és beláthatatlan (mint írtam feljebb) hogy a klímakatasztrófa is az erkölcsi állapotok következménye: a természettel és az emberek milliárdjaival (akik szintén a természet része!!) szemben elkövetett szörnyüségek tapasztalhatóan növelik az entrópiát (rendezetlenséget) ....
Ami még kihámozható az előttünk élt generációk üzenetéből, hogy ők ezt MÁR megtapasztalták (nejem szerint többször is), azért hagytak ránk elkeseredett figyelmeztetéseket (talán nem hiába)