Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Szer-tartás" a forrásnál

2012.02.28

FORRÁS: Dunkel Nepomuk Norbert - Az ima rejtett kamrái.

Mi az ima, ha nem kiút az ego-ból? Ami, filozofikusan szólva, a kis egzisztencia. Sőt, a szó etimológiai értelmében ek - sistentia, azaz ki-lépés. Ha az ego ki-lépés, akkor: honnan? Maga az emberiség a kozmikus rendből kilépett faj, a görög filozófia méltán helyesen, gőggel, a hübris fogalmával jellemezte az emberi fajt. Az ima az út keresése, a középpont igénylése, a lelkileg teljesen őszinte ima, amit nem kényszerből, látszatból, vagy megszokásból teszünk: sajátos szertartás: egyesítés, az istenivel/istennel való egyesülés vágya is, aktusa is. Az ima: rítus. A magyar szer kifejezés leginkább az egyesítés a részek összeillésével (harmónia) kapcsolatos, ősi nyelvünk önmagát magyarázza: szervezet, szerződés, (egybe)szerkesztés, és ami nem egységes, az szétszórt, szervezet-len, szer-telen, stb.

A rítus, a szertartás a vallással analóg. A latin religo-t gyakran fordítják vallásnak, holott ennél lényegibb, mélyebb a jelentése: re = vissza, ligare = kötni. Azaz a religio = az Egyhez/Eredethez való visszakötés. E visszakötés mindenképp „polifón” jellegű, hisz megnyilvánul életformában, viselkedésben, a másokhoz való viszonyban, a szociális attitűdben, de bizony az értékrendben és világlátásban is. Mert mit ér az érték, ha nincs megnyilvánulása?? Így, ezután tévedés azt hinni, hogy az ima csak a szavak, a lélek és az Isten világa. Akik azt teszik, amit gondolnak, azt mondják, amit gondolnak, azokat hiteles embereknek mondjuk. Nem isznak bort, miközben vizet prédikálnak, pszichológiai szakszóval: kongruensek. Egy egész élet lehet ima. Ami persze csak kivételes életek sajátja. ()

Saját énünk takarja el a létet, a szavak, a fogalmak, a spekuláció és gondolkodás csak arra jók, hogy a mi kategóriáink szerint torzítsák el a létet…

Isten és köztem ÉN (mint ego) vagyok az akadály.

A kiüresedés, a kehely szimbóluma azt jelenti, ha nem tudsz kiüresedni (önmagadról megfeledkezni) nem tudsz a kozmosszal/istennel/egésszel eltelni. A keresztény szimbolikában épp oly fontos a kalyx, a kehely. Isten uralma akkor jön el, ha Te magad helyet adsz a szívedben. (Lk, 17, 20-21) Ha valaki „elpazarolja” (feladja) magát, megmenti lelkét (életét, pszükhé) [Mt 10, 39; 16,25].

Emlékszünk a hegyi beszédre? Jézus szavai szerint: „Boldogok a lelki szegények.” Ez rossz fordítás, így nem is érthető. Boldogok a lélekben csendesek. A lelki szegény: kiüresedésre képes, megszabadul önmagától. Ha a pohár teli van, semmit nem tölthetsz bele. Ugyanilyen ürességről beszél a Buddhizmus is. Ha a fejed tele van (előítélettel, a nevelés és a társadalom hamis fogalmaival, vágyaiddal) pont a saját gondolataidtól nem látod azt, ami van. Vak leszel a van-ra.

Tudunk-e nem gondolkodni, egyetlen percig is?? A szavakon (gondolatokon) túli dimenzió kikerüli a zavaró fogalmakat, kedvező tudatmódosulást lehetővé téve. Eloldjuk magunkat az anyagi lét; a jelentéktelen, átmeneti, apró dolgok világától. Belélegezzük Istent. S ez létezésünk végső gyógyulása: újra, végleg egészségesnek lenni…”

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O


Tudunk-e valóban nem gondolkodni, egyetlen percig is?? Csak nézni és látni?! Csak látni a “honfoglalók” átszellemült arcát! (Persze akkor is voltak sugdolódzók és hátat fordítók!) De Árpádot ez nem zavarta, amikor két imára összetett keze között felemelte az ősi “ivókürtöt” - tudta, hogy elég néhány “beavatott” tanítvány. Akik tudják, hogy övék a vetés, de csak sokadik utódaiké lesz az aratás! Ám lelki szemeikkel láthatják “palántázásuk” eredményét. Az igazi communio-t!! Ahol együtt ünnepelnek, atyák és fiak! Egy rhütonból “iszunk”, nevezzük bárminek is – akár “Lehel-kürtjének” - és együtt táncolunk és örülünk a feltámadás “madarának” szárnyai alatt…

 

 

lehel_ivokurtje.jpg

 “Lehel kürtjének” egyik oldala. Megfújni csak átvitt értelemben lehetett…

És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok mint a hízlalt tulkok. (Malakiás 4,2)

aldas.jpg

 (László Gyula rajza Lehel kürtjének “másik” oldaláról.)

 

ÁLDÁS nincs ÁLDOZAT nélkül – csak ÁLDATLAN állapot.